hoofdfoto
main top

Groeigericht

Wetenschappelijk onderzoeken staan aan de pedagogische basis van Groeigericht bouwen en werken. Psycholoog Erik Erikson formuleert een fundamenteel uitgangspunt: "Het kind ontwikkelt zich stapsgewijs en in fasen".

Korczak, Freinet, Van Emst stellen: "Het kind verwerft zich een plaats in de maatschappij en is daarmee voortdurend in contact door communicatie (verbaal, nonverbaal, beeldend, verhalend) en echte activiteiten in een echte omgeving. Niet de leeftijd staat centraal, maar de ontwikkeling van het kind.

 
     

In deze individuele ontwikkeling zijn de volgende fasen te onderscheiden:

Fase 1 
Veilige gehechtheid in de cocon (ca. 0 -1,5 jaar)
Fase 2  
Exploratie, bewustwording (ca. 1,5 - 3 jaar)
Fase 3  
Sociale rollen, vriendschappen (ca. 3 - 6 jaar)
Fase 4
Plekje in de wereld vinden (ca. 6 -11 jaar)
Fase 5
Ontdekken van eigen talenten (v.a. ca. 11 jaar)
Fase 6
Identiteitsbesef (v.a. ca. 11 jaar)

Klik hier voor meer informatie over groeigericht op de website van Skon kinderopvang


 

 

bottom